Közérdekű adatigénylési problémák

Közérdekű könyv

A hatályos adatvédelmi és információszabadság jogszabályban (2011. évi CXII. törvény – „Infotörvény”) megfogalmazott közérdekű adatigénylési joggal ma Magyarországon „bárki” élhet.

Ezzel a joggal való rendelkezés, a „bárki”, mint jogalany és az igénylési eljárás és az igény teljesítése számos kérdést vet fel.

Az ország számos önkormányzata találkozott már „mániákus” érdeklődőkkel, akik egy kisebb hivatal életét akár jelentős mértékben is képesek lelassítani, de legalábbis számos plusz feladatot adva: bosszantani.

Az elmúlt években Irodánk többféle elmés vagy éppenséggel akár durva jogi megoldásokkal találkozott a szélsőséges közérdekű adatigénylőkkel szembeni eljárással kapcsolatban.

Jelen kiadvány egy rövid, ám érthető áttekintést ad magáról a közérdekű adatigénylésről, körvonalazza a jogszabály és a kialakult joggyakorlat kereteit, határait – mind a jóhiszemű, többnyire egyszerű adatigénylővel, mind a „mániákusok” érdeklődőkkel kapcsolatban.

 

Irodánk megítélése alapján a visszaélésszerű adatigénylés határát súroló állampolgári magatartással szemben a közigazgatási jogon túlmutatóan több szempontú megközelítés szükséges:

  • polgári jogi érvrendszer,
  • kvázi „pertaktikai” megfontolások,
  • pszichológiai technikák,
  • pedagógiai módszerek,

A kiadvány végén található Iratminták tára régi problémát igyekszik orvosolni, amivel számos esetben találkoztunk. Amikor a jegyző vagy ügyintéző már teljesen érti a kialakult problémát, látja a megoldási módot, de jön a klasszikus kérdés: „…és mindezt hogy fogalmazzam meg, hogy ne legyen támadható a hivatal?”