Bírság, sérelemdíj, kártérítés

Fortuna lába

 

Az adatvédelmi szabályozásunkban és törvényünkben megtalálható sérelemdíjat (nem vagyoni kártérítést)  már az Infotörvény és a Ptk. alapján is igényelni tudjuk. Akár párhuzamosan is.

Jogszerűtlen adatkezelés miatt az adatvédelmi szabályok alapján, személyiségi jogi jogsértés miatt a Ptk. szabályok alapján tudunk igényt benyújtani a jogszerűtlenül eljáró adatkezelõkkel szemben. A Ptk. személyiségi jogi része kifejezetten megemlíti a nem megfelelõ személyes adat kezelést, mint személyiségi jogi jogsérelmet.

A jogsértés tényének bizonyításán túl nincs további bizonyítási terhe az igényt érvényesítõnek, nem szükséges tényleges jogsérelmi mértéket, okozati összefüggést bizonyítani.

A bíróság soron kívül eljár, s az adatkezelő magánszemély lakhelyén megtalálható bíróság is illetékes lehet. Bírói várakozások szerint a megítélt minimum sérelemdíj kb. 100.000,-Ft lehet.

A bírósági eljárás cselekmény központú, egy adatkezelő egy konkrét adatkezelését fogja vizsgálni. Többazon jogszerűtlen adatkezelés akár több bírósági eljárást is vonhat maga után.

Egy bírósági peres eljárás nem zárja ki a jogosult egyéb jogérvényesítési lehetőségét, akár a másik jogalap alapján, akár hatósági bejelentéssel történő eljárását az adatkezelővel szemben.