Jogszerű adatkezelés nélkül....

Békepipa

 

Személyes adatok kezelése – 2011. évi CXII. törvény, Ptk., Btk.

 

        az „érintett”  személy előzetes tájékoztatása, szabályzat

                            adatminimum elvének folyamatos figyelemmel tartása és betartása

    kötelező:                             adatkezelők, adatfeldolgozók elkülönítése,

                                      speciális adatkezelésekre is szabályzat, tájékoztatás

 

speciális területek:                web oldal üzemeltetés, webshop működtetés

                                              on-line nyeremény játék alkalmazása

                                              térfigyelő kamerarendszer üzemeltetése

                                              "céges" számítástechnikai eszközök, telefonok,

                                              gépjárművek (GPS) használata

                                              állás pályázati anyagok, dokumentációk kezelése

                                              titokvédelem

                                              adatbiztonság

eljáró hatóságok:                 Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

                                             Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság

                                             Fogyasztóvédelmi Felügyelet

                                             Gazdasági Versenyhivatal

                                             illetékes rendőrkapitányság

eljáró bíróság:                     az érintett lakhelye alapján illetékes bíróság is eljárhat

hatósági szankciók:            hatósági ellenőrzés, eljárás, nyilvánnosságra hozatal,

                                            felszólítás, marasztalás

                                            bírság: 100.000,-Ft  -  10.000.000,-Ft között

bírósági szankciók:             nem vagyoni kártérítésre (sérelemdíj) kötelezés,

                                            várakozások szerint min. 100.000,-Ft/egy eljárás

büntető eljárás:                   0-3 évig terjedő szabadságvesztés maximum

                                           Btk. 219. §. - Visszaélés személyes adattal