Önkormányzatok - személyes és közérdekű adatok?

Szellem és palack

 

1./ Személyes adatok kezelése – 2011. évi CXII. törvény, Ptk. és a Btk.

kötelező:               

az „érintett” előzetes tájékoztatása, jogi szabályozás, szabályzat

közszolgálati adatkezelési szabályozás, adatkezelők,

adatfeldolgozók elkülönítése,

speciális adatkezelésekre is szabályzat, tájékoztatás

speciális területek:          web oldal üzemeltetés, térfigyelő kamerarendszer üzemeltetése, 

önkormányzati számítástechnikai eszközök, telefonok,

gépjárművek (GPS) használata,

állás pályázati anyagok, dokumentációk kezelése

eljáró hatóságok:           Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság,

Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság,

Fogyasztóvédelmi Felügyelet, illetékes rendőrkapitányság

eljáró bíróság:                az érintett lakhelye alapján illetékes bíróság is eljárhat

közig. szankciók:            hatósági ellenőrzés, eljárás, marasztalás nyilvánosságra

                                        hozatala, felszólítás

                                         bírság: 100.000,-Ft  -  10.000.000,-Ft között

bírósági szankciók:          nem vagyoni kártérítésre (sérelemdíj) kötelezés,

                                         várakozások szerint min. 100.000,-Ft/érintett/egy eljárás

büntető eljárás:               0-3 évig terjedő szabadságvesztés maximum

 

2. Közérdekű adatok nyilvánossága, adatigények kielégítése

 

kötelező:                     az adatigénylés teljesítése, jogi szabályozás célszerű

                                    közérdekű adatok nyilvánosságra hozatala a kozadat.hu-n

                                    es saját weboldalon

speciális szabályok:    papír alapú, elektronikus alapú, személyes igény teljesítése,

                                    költségtérítés kérése

eljáró hatóság:            Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, Kormányhivatal

eljáró bíróság:              az illetékes bíróság

közig. szankciók:         hatósági ellenőrzés, eljárás, marasztalás nyilvánosságra hozatala, felszólítás

bírósági szankciók:      az igénylő keresetének megfelelően kötelezés a közérdekű adatok kiadására,

                                      perköltség fizetési teher

büntető eljárás:             0-3 évig terjedő szabadságvesztés maximum

bírósági szankciók:       a konkrét ügy adatvédelmi jogsértéséhez kapcsolódóan

büntető szankciók:        konkrét ügy adatvédelmi jogsértéséhez és a

                                       bűncselekményhez kapcsolódóan.